DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG


Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho hệ thống điện dân dụng.

VCmd – 0.6/1KV

DÂY ĐÔI MỀM DẸT RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

CV 450/750

DÂY CÁP ĐƠN 7 SỢI, RUỘT ĐỒNG
CÁCH ĐIỆN PVC

VCmo – 300/500V

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC

VCm – 300/500V – 450/750V

DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

VCmo – Cu/PVC/PVC

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VCmo)

VCmd – 0.6/1KV

DÂY ĐÔI MỀM DẸT RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

CV 450/750

DÂY CÁP ĐƠN 7 SỢI, RUỘT ĐỒNG
CÁCH ĐIỆN PVC

VCmo – 300/500V

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC

VCm – 300/500V – 450/750V

DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC

VCmo – Cu/PVC/PVC

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VCmo)