Hotline: (0272).3874.160 - (0272).3874.231
Email: info@phongphucable.vn

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Dây điện dân dụng

CV – 450/750

Liên hệ

Nẹp vuông PVC luồn dây diện

Nẹp vuông FFC (1m7)

Liên hệ

Nẹp vuông PVC luồn dây diện

Nẹp vuông FFC (1m9)

Liên hệ

Dây điện dân dụng

VC – 300/500V – 600V

Liên hệ

Dây điện dân dụng

VCm – 300/500V – 450/750V

Liên hệ

Dây điện dân dụng

VCmd – 0.6/1KV

Liên hệ

Dây điện dân dụng

VCmo – 300/500V

Liên hệ